Katalog tymfów lwowskich Jana Kazimierza

Autorem wpisu jest Tomasz Poniewierka

Katalog odmian i wariantów tymfów lwowskich Jana Kazimierza pojawiających się na rynku antykwarycznym do roku 2016.

Tymfy lwowskie Jana II Kazimierza

Tymfy, czyli monety o nominalnej wartości 30 groszy były bite w latach 1663-1666 przez mennice w Krakowie, Bydgoszczy i we Lwowie. O ile monety te, bite w mennicach w Krakowie i Bydgoszczy należą do dość popularnych we wszystkich rocznikach, to te bite we Lwowie należą dziś do rzadkości.

Mennica lwowska biła tymfy tylko w roku 1663. Ich cechą charakterystyczną jest mała korona zwieńczająca monogram ICR, na podstawie której można wydzielić poszczególne odmiany. Drugim elementem charakterystycznym, występującym na tych monetach jest tzw. „duży” monogram z dużą literą R. Nie jest to jednak zasadą, gdyż występują również odmiany z „małym” monogramem, które ze względu na korony można również przypisać mennicy lwowskiej.

Więcej na temat historii tymfów pisaliśmy w artykule dostępnym tutaj.

Katalog tymfów lwowskich

Niniejszy katalog odmian i wariantów tymfów lwowskich nie jest z pewnością pełny, gdyż obejmuje jedynie te znane z rynku antykwarycznego, a więc niewielką ich część. Zdjęcia monet pochodzą z aukcji allegro, WCN, ANMN, GNDM i innych, w tym z nieistniejącego już niestety serwisu Nummus.org.

W katalogu odmiany i warianty zostały wyróżnione ze względu na typ korony, legendę i interpunkcję. Przy każdym wariancie podana została ilość sztuk (nie notowań aukcyjnych, gdyż niektóre monety był sprzedawane po kilka razy), które pojawiły się w handlu w latach 1990-2016. W opracowaniu nie uwzględniono z pewnością wszystkich monet, które pojawiły się na rynku, jednak jest to najpełniejsze z dotychczasowych opracowanie tych monet.

Zapraszamy do zapoznania się, pobrania i korzystania.

Katalog tymfów lwowskich T. Poniewierki