Standardy stanów zachowania banknotów

Oto standardy stosowane w Domu Aukcyjnym Marciniak, opracowane na podstawie standardów IBNS.

Legenda do grafik

Różnica między zgięciem, a załamaniem wyjaśniona w naszym wpisie tutaj.

Jak rozumieć stany zachowania banknotów

Stan 1 (UNC, w PMG oczekiwana ocena z przedziału 66-70). Perfekcyjnie zachowany banknot, w którym nie sposób zauważyć cokolwiek na minus.

Stan 1/1- (UNC-AU, w PMG oczekiwana ocena z przedziału 64-66). Zauważalne drobne niuanse na minus, ale nie mocno utrwalone w strukturze papieru, np. drobne nagniotki czy lekkie nadgięcia w obrębie marginesów, narożników, ale raczej pojedyncze i nieliczne.

Stan 1- (AU, w PMG oczekiwana ocena z przedziału 60-64). Bez ugięć w polu zadrukowanym. Możliwe złamania w obrębie marginesów i narożników, drobne zagniotki, czy lekkie nieświeżości.

Stan 2+ (XF+, w PMG oczekiwana ocena z przedziału 55-58). Pojedyncze zgięcie bądź lekkie złamanie przechodzące przez pole zadrukowane, pod warunkiem pięknej prezencji banknotu.

Stan 2 (XF, w PMG oczekiwana ocena z przedziału 40-55). Pojedyncze złamanie lub trzy pełne ugięcia przechodzące w polu zadrukowanym; ewentualnie towarzyszące im lekkie i nieliczne nadgięcia. Dopuszczalna obecność złamań i ugięć w obrębie marginesów. Jeśli dość liczne, bądź prezencja banknotu nieświeża, to do oceny dodawany minus: 2-, XF-

Stan 3 (VF). Banknot obiegowy, z licznymi złamaniami czy zgięciami, ale bez naddarć czy przetarć wynikających z obiegu. Możliwe naturalne, wynikające z obiegu przybrudzenie papieru, ale bez wyraźnych, szpetnych i utrwalonych w strukturze papieru plam.

Stan 4 (F). Naddarcia w obrębie marginesów, ale nie wchodzące w pole zadrukowane.

Stan 5 (VG). Naddarcia i przetarcia obecne w polu zadrukowanym; mogą być dość liczne i wyraźne, ale banknot bez ubytków.

Stan 6 (G). Wyraźnie zużyty banknot z niewielkimi ubytkami.

Stan 7 (Fair). Banknot z wyraźnymi ubytkami, wręcz niekompletny.

OZNACZENIA DODATKOWE

Począwszy od stanu 3 i niżej operowanie znacznikami +/- zależne od wizualnej atrakcyjności banknotu, w obrębie jego oceny technicznej. Jeśli ładny jak dla danego stanu, to dodawany „+”, jeśli mimo że technicznie trzyma standard danego stanu, ale wizualnie mało atrakcyjny, bądź jest to już ocena na granicy tegoż stanu to „-”.

Obecność niestandardowych dla danego stanu defektów oznaczana poprzez poprzedzenie oceny numerycznej znakiem „~”. np. st.2 gdy ma na marginesie pojedyncze naddarcie nie wynikające ze zużycia obiegiem, ale będące wynikiem nieuwagi np. przy wkładaniu do klaseru, bądź gdy banknot ma np. ślady kleju, podlepki, czy grafitti.

Pełna grafika