Fałszerstwo ZWZ banknotu 100 złotych 1940

Fałszerstwo ZWZ jest to dywersyjne fałszerstwo wykonane przez członków AK na szkodę okupanta.

Zaraz Po zakończeniu działań wojennych w 1939 roku powstał w konspiracji Związek Walki Zbrojnej, a skrócie ZWZ, a w jego ramach powołano specjalna komórkę PWB 17 (Podziemna Wytwórnia Banknotów). Członkami PWB 17 stali się między innymi pracownicy Wytwórni Papierów Wartościowych, co umożliwiło perfekcyjne wykonanie niniejszego fałszerstwa, łącznie z użyciem oryginalnego papieru oraz oryginalnego numeratora.

Poniższe skany prezentują falsykiat ZWZ banknotu 100 zł 1940 rok, jak i oryginał tej samej serii.

Na pierwszy i nie tylko pierwszy rzut oka są zupełnie takie same.

Rozpoznać można po frędzelku

Jedną z cech charakterystycznych, umożliwiających rozpoznanie fałszerstwa jest „frędzelek” przy szacie postaci na marginesie (mincerz, Stanisław Drewno).

Na falsyfikacie jest bez kropeczek

Na falsyfikacie kropeczek wewnątrz frędzelka brak – zaznaczone poniżej na żółto.

Porównanie cech szczególnych postaci na banknocie 100 złotych 1940
Porównanie cech szczególnych postaci na banknocie 100 złotych 1940

Drobnych różnic jest więcej

Można je wychwycić choćby analizując w/w postać, np. na fałszerstwie jest zdecydowanie mniejsza ilość kreseczek na krawędzi nosa, a te boczne są krótsze, barak jest trzech kropek nad wąsem i wiele innych – najlepiej dać obrazek dziecku z zdaniem porównania :))

Porównanie pozostałych różnic postaci na banknocie 100 złotych 1940
Porównanie pozostałych różnic postaci na banknocie 100 złotych 1940

Zauważalne różnice w kolorystyce druku

Po obejrzeniu kilku banknotów oryginalnych i kilku fałszerstw zauważalne i możliwe do wychwycenia staną się również różnice w odcieniu farby. Mimo że jest to trudne do zdefiniowania, to jednak odbiór kolorystyczny jest trochę inny, inny odcień brązu druku głównego jak i zieleni poddruku.

Cechy fałszerstwa zdefiniowano w 2003 roku

Odkrywczy artykuł na jego temat opublikował Pan Paweł Bohdanowicz w Przeglądzie Numizmatycznym nr 40/2003, str. 7-10, a doskonały „podkład historyczny” odnośnie fałszerstw banknotów okupacyjnych znajdziemy w Biuletynie Numizmatycznym nr 10-12/1989 na str. 3-9, gdzie jest zamieszczony artykuł Mieczysława Czerskiego „Produkcja banknotów przez Związek Walki Zbrojnej i Armię Krajową”.